Προκήρυξη Αναπτυξιακού Αγώνα Δρόμου σε ανώμαλο έδαφος

Κατεβάστε το αρχείο της προκήρυξης

Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής για μαθητές/ριες

Υπεύθυνη δήλωση γονέων και κηδεμόνων για συμμετοχή