EAS SEGAS Cyclades

President:
Daktilidi Kalliopi
+306949736013

Vice President:
Pappas Dimitris
+306944356695

Email:
segas_kykladwn@yahoo.gr 

General Secretary:  
Tsartsalis Dimitrios

Treasurer:
Kotronaki Alexandra

Deputy. Secretary:  
Ksenakis Ioannis

Member:                          
Mikelis Manolis

Controlling Committee
Koutsonikoli Maria
Xagoraris Ioakim
Sikiniotis Petros