EAS SEGAS Cyclades

President:
Pappas Dimitris
+306944356695

Vice President:
Tompas Platon

Email:
segas_kykladwn@yahoo.gr 

General Secretary Secretary:  
Daktilidi Kalliopi

Treasurer:
Xagoraris Ioakim

Member:                          
Zagouris Dimitris