SSAY (Soft Skills Through Sport For Active Youth)

Το πρόγραμμα Soft Skills Through Sport For Active Youth (SSAY) στοχεύει να προωθήσει την εκπαίδευση στον αθλητισμό και δια μέσω του αθλητισμού εστιάζοντας στις λεγόμενες «ήπιες δεξιότητες», όπως το ομαδικό πνεύμα, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η προσαρμοστικότητα, η οργάνωση και διαχείριση χρόνου, η επίλυση προβλημάτων. Πρόκειται για οριζόντιες δεξιότητες, δηλαδή, είναι οι δεξιότητες εκείνες που πρέπει να έχουμε ανεξάρτητα από το κοινωνικό, επαγγελματικό και προσωπικό μας περιβάλλον. Οι ήπιες δεξιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελλοντική επαγγελματική ζωή των νέων και ο αθλητισμός μπορεί να συμβάλει στην εκπαίδευση τους σε αυτές.

Η Ομάδα-στόχου του προγράμματος είναι νέοι και νέες, ηλικίας 15 έως 20 ετών σε σχολεία μικρών κωμοπόλεων, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

Ρουμανία (συντονίστρια χώρα: Romanian Humanist Association (A.U.R.)

Πορτογαλία (εταίρος: Sójovem Association)

Ελλάδα (εταίρος: ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων)

Ιταλία (εταίρος: Organizzazione per l Educazione allo Sport (OPES)

Βουλγαρία (εταίρος: Social HUB Association)

Με το πρόγραμμα επιθυμία των εταίρων είναι να καταδειχθούν τα οφέλη του αθλητισμού στους νέους ανθρώπους, όταν γίνεται σε σταθερή και οργανωμένη βάση. Ο αθλητισμός μας βοηθά να αποκτήσουμε κίνητρα και να θέτουμε στόχους, να γίνουμε πιο υπεύθυνοι, οργανωτικοί και πειθαρχημένοι. Μας μαθαίνει να ακούμε και να επικοινωνούμε καλύτερα, να εργαζόμαστε για την ομάδα και σε ομάδες. Μας βοηθά επίσης στη μη λεκτική επικοινωνία και στο να αντιδρούμε πιο γρήγορα και πιο ψύχραιμα σε στρεσογόνες καταστάσεις καθώς και να λαμβάνουμε αποφάσεις με μεγαλύτερη προσοχή. Μας βοηθά να διαχειριζόμαστε συγκρούσεις. Ο αθλητισμός μας εμπνέει!

Οι Στόχοι του Προγράμματος είναι

  1. Προώθηση της φυσικής δραστηριότητας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών που συμμετέχουν, σε νέους και νέες 15-20 ετών, από μικρές κωμοπόλεις, αγροτικές και νησιωτικές περιοχές ως ένας τρόπος ανάπτυξης «ήπιων δεξιοτήτων» για το μέλλον τους
  2. Ενισχύση τη θετική στάση γονέων, εκπαιδευτών, τοπικών αρχών, και λοιπών εμπλεκομένων σχετικά με τη σημασία του αθλητισμού στην ανάπτυξη «ήπιων δεξιοτήτων» στους νέους 15-20 ετών
  3. Συμβολή στην συνειδητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση των νέων στις συμμετέχουσες χώρες τη σημασία των «ήπιων δεξιοτήτων» με σκοπό να εμπλακούν στην προαγωγή του αθλητισμού, στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μεθόδων ή στρατηγικών στα εκπαιδευτικά συστήματα οι οποίες θα βοηθήσουν τους εφήβους να συμμετέχουν στον αθλητισμό ως ένα τρόπο να αναπτύξουν τις «ήπιες δεξιότητες τους».

Οι δραστηριότητες του προγράμματος για την Ελλάδα περιλαμβάνουν:

  • Αθλητικά events σε 5 διαφορετικά σχολεία των Κυκλάδων, όπου πρώην ή νυν αθλητές ή/και προπονητές θα συναντήσουν τους νέους/νέες, θα συνομιλήσουν μαζί τους και θα τους παρουσιάσουν πώς ο α αθλητισμός και ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των «ήπιων δεξιοτήτων» και των «δεξιοτήτων ζωής».
  • Εκπόνηση έρευνας σε 200 νέους/νέες (50% αγόρια και 50% κορίτσια) σχετικά με τη συμβολή της φυσικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη των «ήπιων δεξιοτήτων» ανάμεσα στους νέους/νέες που αθλούνται συστηματικά (σε τοπικό Σύλλογο, σε σχολικές ομάδες, κτλ.). Το τελικό ενημερωτικό υλικό θα περιλαμβάνει επίσης συστάσεις για τους δημόσιους φορείς και ιδιωτικούς φορείς (νομικά πρόσωπα στο χώρο της νεολαίας και της εκπαίδευσης, λοιπές εκπαιδευτικούς φορείς, Αθλητικούς Συλλόγους και γυμναστήριο, μ.κ,ο, κτλ.) για την προαγωγή των «ήπιων δεξιοτήτων» μέσα από τον αθλητισμό.
  • Διοργάνωση μίας (1) ημερίδας όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας και θα συζητηθούν τα συμπεράσματα καθώς η έννοια των «ήπιων δεξιοτήτων» στον αθλητισμό. Θα προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, αθλητές και αθλήτριες, τον τύπο κτλ. Κατά την διάρκεια της Ημερίδας θα αναλυθούν θέματα, όπως η συμβολή του αθλητισμού για την ανάπτυξη των «δεξιοτήτων ζωής», την διαφοροποίηση των ομαδικών και ατομικών αθλημάτων , πώς θα γίνει ελκυσττικότερος ο αθλητισμός για τους νέους και άλλα. Θα παρουσιαστούν επίσης συστάσεις για ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς για την ενεργό ενσωμάτωση μεθόδων στις πρακτικές τους ώστε να βοηθηθούν οι νέοι να αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες.

 Το πρόγραμμα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Sport, ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τον αθλητισμό, όπως την αύξηση της συμμετοχής των νέων στον αθλητισμό και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας γενικά, τη ενδυνάμωση του αθλητισμού σε επίπεδο σωματείων και συλλόγων βάσης, την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.